व्यबस्थापन

व्यबस्थापन [ Management ]

सहकारी ऐन नियम तथा जारी मापदण्ड २०६८ एबम संस्थाको स्वीकृत विनियम २०६९ ले निर्दिस्ट गरेको नीति, नियमहरु परिपालन गर्नु यस संस्थाको व्यबस्थापन समितिले पहिलो जिम्मेवारी ठानेको छ| संस्थाले निर्धारण गरेको लछ्य प्राप्तिको लागि सदा सर्बदा अर्जुनदृस्टी लगाई अथक प्रयास एबम अभ्यासलाई पनि व्यबस्थापन समितिले उतिकै महत्वका साथ हेरेको छ | जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिलाई सरल र सहज रुपले डोरयाउन  सक्ने दक्ष्य एबम अनुभवी पदाधिकारी एबम कर्मचारीहरु यस संस्थामा रहेका छन् |

शेयर पुंजी [ Share Capital ]

अहिलेको प्रतिस्प्रधात्मक बजारको अवस्थालाई दृस्टीगत गर्दै यस संस्थाको शेयर पुंजी रु.१०,००,००,०००/- (रु. दश करोड ) कायम गरिएको छ | आवस्यकता एबम अनुकुलता बमोजिम यसलाई क्रमिक रुपमा चुक्ता पुँजीमा परिणत गर्दै लगिने छ|