शेयर पुंजी

शेयर पुंजी [ Share Capital ]

अहिलेको प्रतिस्प्रधात्मक बजारको अवस्थालाई दृस्टीगत गर्दै यस संस्थाको शेयर पुंजी रु.१०,००,००,०००/- (रु. दश करोड ) कायम गरिएको छ | आवस्यकता एबम अनुकुलता बमोजिम यसलाई क्रमिक रुपमा चुक्ता पुँजीमा परिणत गर्दै लगिने छ|