कैलाश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि ।

Download BrochureRead More

Our Mission & Vision

मेरो विश्वास, मेरो बचत, मेरो भबिष्यको आधार - कैलाश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

  • व्यबस्थापन

    सहकारी ऐन नियम तथा जारी मापदण्ड २०६८ एबम संस्थाको स्वीकृत विनियम २०६९ ले निर्दिस्ट गरेको नीति, ...

    more info

  • निक्षेप योजना

    ब्याजदरको निर्धारण सामान्यतया तरलताको अवस्थाले निर्धारण गर्दछ | तरलताको अवस्था सामान्य रहदा ...

    more info

Contact Us

कैलाश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि ।
मध्यपुर ठिमि, भक्तपुर्, 
सम्पर्क फोन: ०१-६६३५३६५, ६६३२५५३
Email: info@kailashsaving.com
Url: www.kailashsaving.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEND MESSAGE :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCATION MAP :